4.10.2017 - Uroczystość pasowania na ucznia klas 1 13.10.2017 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 19.10.2017 - Konsultacje dla rodziców (17.00-18.00) 23-27.10.2017 - Dni Patrona Szkoły

ZAJĘCIA NA BASENIE KLASY 4

W dniu 11 września 2017 r. rozpoczynają się zajęcia nauki pływania dla uczniów kasy czwartej. Zajęcia odbywać się będą na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. 

Wszyscy uczniowie klasy czwartej w każdy poniedziałek od 800 do 845 wezmą udział w nauce pływania. Pod opieką nauczycieli - pani Eweliny Kozaczki i pana Radosława Szczuchniaka - uczniowie dowożeni są na basen, a po odbyciu zajęć przywożeni z powrotem do szkoły. Następnie dzieci kontynuują zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji. Uczniowie dowożeni są na zajęcia basenowe autobusem wynajętym przez Urząd Miasta - rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. W porozumieniu z nauczycielami, którzy pełnić będą opiekę nad grupą, rodzice mogą przyprowadzać dzieci bezpośrednio pod budynek basenu.

Wyjazd dzieci na basen ma miejsce o godzinie 730. Miejscem zbiórki jest świetlica szkolna, gdzie dzieci będą mogły pozostawić swoje plecaki i tornistry.

Prosimy wszystkich rodziców uczniów uczestniczących w nauce pływania o wlaściwe wyposażenie dzieci w strój kapielowy, czepek kąpielowy, klapki kąpielowe, ręcznik, mydło i woreczek na mokre rzeczy.