13.09.2018 - zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 4.10.2018 - pasowanie na ucznia klas 1

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY

W najbliższy poniedziałek 9 października rozpoczynają się prace termomodernizacyjne na terenie naszej szkoły.

Zakres prac jest dość szeroki i polegać będzie na:

  • wymianie okien w całym budynku,
  • wymianie grzejników oraz instalacji c.o. wraz z montażem termostatów,
  • wymianie istniejących opraw oświetleniowych, dodanie opraw awaryjnych i doświetlenia tablic w salach lekcyjnych, wymianie rozdzielnic piętrowych oraz instalacji gniazdek wtyczkowych i wyłączników instalacyjnych oświetlenia w klasach,
  • gruntownym remoncie dużej sali gimnastycznej – dociepleniu ścian i stropu, wykonaniu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, demontażu istniejącego pokrycia dachu i montażu nowego, wymianie okien, grzejników i oświetlenia oraz nawierzchni sportowej wraz z zamontowanymi w niej urządzeniami sportowymi,
  • wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych do poziomu ław fundamentowych,
  • zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu schroniska.

Prace budowalne wykonywane będą etapami, aby uniknąć zbyt dużej uciążliwości dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Niestety, pewnych zakłóceń w organizacji pracy nie będzie można uniknąć, zwłaszcza przy realizacji prac wewnątrz budynku.

W pierwszym etapie robót planowane jest wyłączenie całego kompleksu sportowego wraz ze schroniskiem oraz wykonie prac na zewnątrz budynku. Firma realizująca termomodernizację budynku wykorzystywać będzie boisko szkolne jako teren techniczny i magazynowy. Cały teren objęty pracami oraz strefa techniczna będzie ogrodzona trwałymi barierami. Czynności zabezpieczające teren robót podejmowane przez wykonawcę nie zwalniają wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły z szczególnej troski o bezpieczeństwo. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły o konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.