25.10.2018 – konsultacje dla rodziców 02.11.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

„TALENT DLA WSPÓLNOTY”

1.JPG

Konferencja (i konkurs) o odrobinie genialności zasianej w każdym z nas

            Dnia 28 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły: Dominika Wrzochalska z kl. 7c oraz Mateusz Grędzicki z kl. 3b (gimnazjum), pod opieką szkolnego psychologa, pani Anny Poleszak, uczestniczyli w konferencji naukowo-dydaktycznej, podsumowującej pierwszą edycję konkursu „Talent dla wspólnoty”, organizowanego przez Fundację „Wiem i umiem”. Zaproszonych laureatów nagrodzono podczas uroczystej gali.

            Dominika i Mateusz zostali wyróżnieni I miejscem spośród 20 laureatów województwa pomorskiego. To ogromny sukces dla naszych uczniów, którzy odbierając gratulacje od najbliższych, nabrali jeszcze większej motywacji do dalszego rozwoju swoich zdolności.

            Wydarzenie to miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Głównym organizatorem konkursu i konferencji był pan Grzegorz Grochowski, który swoim wystąpieniem wprowadził do tematu „Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?”. Pytanie to stało się jednocześnie źródłem debaty oksfordzkiej między uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gdyni, a studentami politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematy wystąpień dotyczyły szerokiej perspektywy, od ukazanego potencjału w mieszkańcach zambijskiej Chikuni po sukces polskich informatyków na arenie ogólnoświatowej. Doświadczenie konkursu i konferencji z pewnością pogłębiło nasze spojrzenie na znaczenie talentu dla wspólnoty ludzi, jak i wspólnoty dla talentu.

         2.JPG  3.JPG

            Spośród zgłoszonych ponad dwadzieściorga uczniów naszej Szkoły, ośmioro wzięło udział w konkursie. Zadaniem każdego z nich było pisemne zaprezentowanie swojego talentu w ankiecie konkursowej oraz dołączenie w formie elektronicznej, próbki swojego talentu. Dominice możemy pogratulować talentu naukowego, muzycznego oraz pracowitości i sprecyzowanych planów na przyszłość. Z kolei Mateusz to aktywny sportowiec i społecznik, chcący dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem z innymi. Także każdy ze zgłoszonych uczestników wyróżnił się w sposób bardzo indywidualny zarówno swoimi umiejętnościami i talentami, jak i formą ich prezentacji.

Również im należą się gratulacje:

·         Grzella Zuzanna kl. 7c

·         Gut Alicja kl. 7c

·         Jasińska Julia kl. 7a

·         Krakowski Eliasz kl. 2d (gimnazjum)

·         Płaza Bartosz kl. 4a

·         Zimbał Magdalena kl. 3d (gimnazjum)

Każdy z nas nosi w sobie talent, który może wyznaczyć naszą ścieżkę życia i być darem dla innych ludzi. Warto pamiętać, że to często drugi człowiek – rodzic, nauczyciel, mistrz, jest tym, który dostrzega, odkrywa i ukierunkowuje talent młodego człowieka.