11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości 12.11.2018 - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 21-23.11.2018 - próbny egzamin ósmoklasisty 22.11.2018 – konsultacje dla rodziców 28-30.11.2018 - próbny egzamin gimnazjalny

Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

Wszystkie konkursy szkolne odbywają się o godzinie 14.00

 

Nazwa konkursu

Terminy Szkoła Podstawowa

Terminy Gimnazjum

Język polski

26.10.2018r.

23.11.2018r.

Język angielski

16.11.2018r.

16.11.2018r.

Język niemiecki

21.11.2018r.

 

Historia

22.10.2018r.

22.10.2018r.

Biologia

09.11.2018r.

07.11.2018r.

Geografia

19.10.2018r.

19.10.2018r.

Matematyka

14.11.2018r.

14.11.2018r.

Fizyka

08.11.2018r.

08.11.2018r.

Chemia

15.11.2018r.

15.11.2018r

Informatyka

22.11.2018r

19.11.2018r.