^ Back to Top

Translator

Dziennik elektroniczny

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

godz. 17:00 - 18:00 (czwartki)

02-09.09.2016

Wydawanie podręczników dla klas I i II przez bibliotekę szkolną według harmonogramu

08.09.2016

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczym, Szkolnym Programie Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, obowiązku realizacji projektu edukacyjnego.

Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami,

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych rodziców (ankieta).

20.10.2016

Zebrania i konsultacje; przekazanie rodzicom informacji o planowanych projektach edukacyjnych realizowanych w szkole (tematy projektów).

17.11.2016

Konsultacje.

15.12.2016

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne  z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

12.01.2017

Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej uczniów.

16.03.2017

Zebrania i konsultacje: przekazanie informacji rodzicom uczniów klas III dotyczącej egzaminu gimnazjalnego, rodzicom uczniów klas II informacji o możliwości dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia oraz informacji o wewnętrznych testach kompetencji klas I i II w maju.

27.04.2017

Konsultacje.

25.05.2017

Zebrania i konsultacje: wezwanie i poinformowanie rodziców tych uczniów, którym grożą oceny niedostateczne  z poszczególnych przedmiotów na koniec roku, przekazanie informacji wszystkim rodzicom o proponowanych ocenach promocyjnych z przedmiotów i ocenie zachowania.

19-22.06.2017

Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej według harmonogramu

 

Licznik odwiedzin

Today73
Total184756

poniedziałek, 21, sierpień 2017 23:25

Materiały dla ucznia

Materiały dla nauczycieli