3.09.2018 godz. 9.00 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Harmonogram spotkań z rodzicami

godz. 1700 - 1800 (czwartki)

07.09.2017

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami: wybór trójek klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców, poinformowanie rodziców o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, zakresie programowym przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, obowiązku realizacji projektu edukacyjnego.

Podanie kalendarza roku szkolnego i rocznego harmonogramu spotkań z rodzicami,

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych i wychowawczych rodziców.

19.10.2017

Zebrania i konsultacje; przekazanie rodzicom informacji o planowanych projektach edukacyjnych realizowanych w szkole (tematy projektów).

23.11.2017

Konsultacje.

14.12.2017

Konsultacje

11.01.2018

Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec I okresu oraz proponowanej ocenie zachowania.

15.03.2018

Zebrania i konsultacje: przekazanie informacji rodzicom uczniów klas III dotyczącej egzaminu gimnazjalnego, rodzicom uczniów klas II informacji o możliwości dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia oraz informacji o wewnętrznych testach kompetencji klas VII i II w maju.

12.04.2018

Konsultacje.

30.05.2018

(środa)!

Zebrania i konsultacje: poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na koniec roku oraz proponowanej ocenie zachowania.