12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

AKCJA MEN „SZKOŁA PAMIĘTA”

Jak co roku Szkolne Koło Wolontariatu przed Uroczystością Wszystkich Świętych udało się na Cmentarz przy ul. Jagiellońskiej, aby zapalić znicz na grobach tych, którzy odeszli.

Dzięki zbiórce zniczy, w którą włączają się wszystkie klasy naszej szkoły, mogliśmy uczcić pamięć osób zmarłych.