27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

AKCJA ZNICZ

W dniu 14.11.2018 roku wolontariusze naszej szkoły udali się na cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej.

Dzięki pomocy i wsparciu innych uczniów, którzy przynieśli do szkoły znicze, mogliśmy zapalić je na opuszczonych i zaniedbanych grobach.

Na miejscu spotkaliśmy również dzieci mieszkajće w okolicach, które z chęcią pomogły nam choć w niewielkim stopniu uporządkować tamtejsze nagrobki.

Świadomość, że wciąż możemy spotkać osoby chętne do pomocy innym bardzo nas cieszy, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w organizowanej przez nas „AKCJI ZNICZ”.