12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI - POLITECHNIKA GDAŃSKA

24 maja uczniowie klas: IV, V, VII  naszej szkoły, uczestniczyli w Bałtyckim Festiwalu Nauki, który odbył się na Politechnice Gdańskiej. Z myślą o uczestnikach tegorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano ponad 150 różnych propozycji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Były wśród nich warsztaty i pokazy laboratoryjne, prezentacje multimedialne, wycieczki, pikniki naukowe, wykłady, a nawet dyskusje. Wszystkie w przystępnej dla odbiorców formie. Wszak celem  festiwalu była popularyzacja nauk technicznych. Do wyboru były zajęcia z 23 dyscyplin naukowych – od architektury, poprzez nauki przyrodnicze i matematyczne, aż po automatykę z robotyką!

Każdy kto odwiedził Politechnikę Gdańską podczas festiwalu mógł  liczyć na niepowtarzalne wrażenia, nie tylko te naukowe!