8.04.2019 - Planowane podjecie akcji strajkowej przez pracowników szkoły 10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny 15-17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty

BEZPIECZNE FERIE


    Bezpieczeństwo ważna sprawa, więc na co dzień też trzeba na wszystko zważać. 
    Zima jest szczególnie niebezpieczna i to jest sprawa konieczna....
    Abyś pamiętał o pewnych zasadach podczas sportów i zimowych zabaw.

Aby nikt o nich nie zapomniał i wiedział, jak należy bawić się zgodnie i bezpiecznie, klasy I i II przygotowały 4.02.2019r. krótki program, na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. W programie pojawiło się mnóstwo przestróg oraz dobrych rad, których to udzielili także zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Na zakończenie prowadząca apel wypowiedziała słowa nadziei na szczęśliwy powrót do szkoły po feriach wszystkich dzieci, życząc aby ten czas przerwy był nie tylko radosny ale przede wszystkim bezpieczny.