13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

Czwartoklasiści zmierzyli swoje siły w szkolnym konkursie języka angielskiego!

27 marca dwanaścioro uczniów klasy 4 naszej szkoły stanęło do rywalizacji w ramach konkursu We Love English.

Konkurs miał formę testu i obejmował zagadnienia  leksykalne, gramatyczne, komunikację oraz czytanie ze zrozumieniem.

Cel przyświecający organizatorom konkursu to zachęcenie uczniów do lepszego opanowania języka angielskiego oraz motywowanie ich do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Rywalizacja była zacięta, gdyż miejsce pierwsze i drugie dzielił zaledwie jeden punkt! A oto zwycięzcy:

miejsce I – Adrianna Popławska

miejsce II – Bartosz Płaza

miejsce III – Wiktor Stateczny

 

Wyróżnienia otrzymali: Nadia Śmigiel, Wiktor Predygier, Julia Kozakiewicz i Patrycja Kozakiewicz

Nagrodami w konkursie były dyplomy oraz pomoce naukowe, które na pewno rozbudzą dalszą ciekawość w poznawaniu języka i zmotywują do kolejnego konkursu już w klasie piątej!

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu:

p. Karolina Balcer-Marel, p. Agata Gucwa, p. Piotr Poznański