27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

KOLEJNE ŚWIĘTO DNIA LICZBY PI  ZA NAMI…

Marzec to ŚWIATOWY MIESIĄC MATEMATYKI, zaś 14 marca to ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI, dlatego  uczniowie naszej szkoły  wraz z nauczycielami  postanowili po raz kolejny przyłączyć się do  uroczystości związanych z tym dniem I 18 MARCA razem świętowaliśmy dzień  Liczby Pi, która jest bardzo istotnym pojęciem matematycznym o znaczących konsekwencjach fizycznych. Wydarzenie to miało na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.

Na świecie Dzień Liczby Pi obchodzony jest 14 marca. Dla tych, którzy nadal nie wiedzą ∏ – Pi to stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Zwykle zapamiętuje się Pi jako 3,14. Ale liczba Pi ma nieskończenie wiele miejsc po przecinku, a kolejność cyfr wydaje się całkiem przypadkowa. Aby każdy z nas mógł zapoznać się z ciekawostkami związanymi z tą liczbą, uczniowie wraz z Panią Marleną Glosa przygotowali szereg niespodzianek  z nagrodami. Tego dnia podczas zajęć lekcyjnych chętni uczniowie odpowiadali na pytania związane ze skojarzeniami matematycznymi, otrzymując w nagrodę pi-ciastka. Na szkolnych korytarzach  zostały przygotowane matematyczne labirynty po to, aby każdy mógł odkryć matematykę poprzez zabawę. Najważniejszą częścią okazał się Turniej Matematyczny adresowany do uczniów klas IV - VIII i III klas gimnazjalnych. Podczas turnieju  zespoły klasowe zmagały się z zadaniami matematycznymi z liczbą PI. Warto podkreślić, że można było korzystać z kalkulatorów oraz portali internetowych, ponieważ turniej wymagał od uczniów przede wszystkim  logicznego myślenia, a nie sprawdzania znajomości wzorów matematycznych czy umiejętności rachunkowych.

Bardzo ciekawy okazał się pomysł z koszulkami wykonanymi przez uczniów, w tym uczniów klasy czwartej, oraz innymi gadżetami związanymi z Ludolfiną.

Warto organizować takie dni. Dziękuję uczniom zaangażowanym w pomoc w zorganizowanie Dnia Matematyki, a uczestnikom za aktywny udział.