8.04.2019 - Planowane podjecie akcji strajkowej przez pracowników szkoły 10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny 15-17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana III Sobieskiego informuje, że w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. zaplanowany jest egzamin gimnazjalny.

Za organizację egzaminu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, którego zadaniem jest przygotowanie pomieszczeń i niezbędnej dokumentacji egzaminacyjnej, a także powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Wszystkie te czynności wykonane zostały w ustawowych terminach.

W związku z trwającym strajkiem pracowników oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie, na mocy którego umożliwiono w większym zakresie powoływanie w skład komisji osób zatrudnionych w innych placówkach oraz zwiększono limit uczniów przypadających na jednego członka komisji. Strajk również przyczynił się do tego, że konieczne jest dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do możliwości szkoły, a dokładnie mniejszej liczby nauczycieli w składzie szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Wciąż trwają próby skompletowania szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Co na tę chwilę wiadomo na pewno:

  1. Odwołanie egzaminu leży, tylko i wyłącznie, w gestii dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Skoro nie pojawił się żaden komunikat odwołujący egzamin, to znaczy, że egzamin gimnazjalny odbywa się w terminie 10-12 kwietnia 2019 r.
  2. Egzamin planowany był pierwotnie w 8 salach szkolnych. W związku z brakami kadrowymi w składzie szkolnego zespołu egzaminacyjnego, egzamin dla wszystkich uczniów przeniesiony został do dużej sali gimnastycznej.
  3. Bez względu na to, czy egzamin się odbędzie czy też nie dojdzie do skutku, uczniowie przychodzą do szkoły w każdym dniu egzaminu o godzinie 8.00. Spotkanie uczniów odbywa się w dużej sali gimnastycznej.
  4. W związku z tym, że nauczyciele podejmują decyzję o przystąpieniu do strajku każdego dnia oddzielnie, informacja ostateczna o składzie zespołu egzaminacyjnego, o jego kompletności lub nie, wiadoma będzie dopiero rano w dniu egzaminu. Jeżeli zespół egzaminacyjny będzie kompletny, egzamin się odbędzie. Może okazać się jednak, że egzamin nie może się odbyć z powodu braku nauczycieli w składzie zespołu.

 

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie będziecie Państwo informowani o tym na bieżąco.