27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Konkurs literacki pn. „Serce Kapsuły Czasu”

Uczennica klasy VIII szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku, Dominika Wrzochalska, znalazła się w gronie Zwycięzców Honorowych I edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego pn. „Serce Kapsuły Czasu” organizowanego przez Fundację „Tworzymy Kraków”.

Dominika napisała pracę „Gród krzyżacki za 100 lat” i otrzymała Złoty Certyfikat Serca Kapsuły Czasu. Jej praca zostanie zamknięta w wersji oryginalnej w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu”, przy ulicy Dolne Młyny w Krakowie. Będzie otwierana w interwałach czasowych: za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z teraźniejszością wizji przedstawionych w pracach uczestników.

Na konkurs wpłynęło blisko 2000 prac z całej Polski. Do udziału w konkursie Dominikę zachęciła Pani Marzena Żołądecka, nauczycielka języka polskiego.