27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Konkurs plastyczny „Czysty Malbork”

Uczennica klasy 1 a, Hania Nadworna, została wyróżniona w konkursie „Czysty Malbork”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Malborku. Patronat nad nim objął Burmistrz Malborka - Pan Marek Charzewski. Głównymi ideami konkursu były, szerzenie wśród uczniów szkół podstawowych świadomości proekologicznej, oraz zaszczepienie w nich potrzeby dbania o naszą planetę.

Wraz z uczniami z innych szkół podstawowych z Malborka, w piątek 17.05.2019r., Hania odebrała z rąk p. Burmistrza nagrodę za udział w konkursie. Jesteśmy dumni z Hani, i życzymy Jej dalszych sukcesów!!!

Natomiast organizatorzy zaprosili dzieci do udziału w kolejnej edycji konkursu już w następnym roku!