27.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 3 z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych godzina 17:00 28.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 8 z dyrektorami szkół ponadpodstawowych godzina 17:00 28.03.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców, godzina 17:00

Konkurs w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Klikaj bezpiecznie”

CZWARTAKI - SIECIAKI

Nasi czwartoklasiści pod kierunkiem wychowawczyni Moniki Tyborskiej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu „Klikaj bezpiecznie”.

W ramach konkursu wychowawczyni zorganizowała i przeprowadziła zajęcia promujące bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu. Klasa uczestniczyła także w bardzo ciekawych warsztatach pt. „Sieciaki” w Szkole Łacińskiej. Dodatkowo do projektu zostali zaangażowani rodzice uczniów, którzy zawarli ze swoimi dziećmi „umowy”, w których wyszczególnione zostały najważniejsze aspekty i zasady związane z korzystaniem z Internetu przez ich pociechy.

Ponadto uczniowie samodzielnie wykonali plansze z hasłami, które powiesiliśmy na gazetce w naszej klasie. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do zapoznania się z naszym dziełem w sali 205. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci, które zostały wypracowane przez naszą klasę podczas realizacji projektu, dotyczą przecież wszystkich. W ostatnim czasie tak wiele usłyszeć można było o niebezpiecznych wyzwaniach internetowych, czy wyłudzaniu danych, które dzieci bez problemu podawały internetowym „kolegom”. 

Głównym celem konkursu jest edukacja najmłodszych i ich rodziców na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.