13.09.2018 - zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 4.10.2018 - pasowanie na ucznia klas 1

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIELKANOC NA POMORZU”     

    Pierwszoklasiści wzięli udział w XIX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanoc na Pomorzu”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie. W konkursie brał o udział 130 placówek z całego województwa. Nadesłano 1600 prac. I…. Udało się! Wśród nagrodzonych prac znalazły się prace naszych uczniów. Wyróżnienie otrzymała  grupa uczniów z klasy 1a - Tomasz Jażyna, Szymon Kałużny, Michał Kus, Rafał Olkowski, Julia Turzińska oraz Sandra Cisło. Wykonali oni stroik świąteczny pod opieką wychowawczyni Marioli Wielgosz. Nagrodę wójta Kobylnica  w kategorii pisanka otrzymała Oliwia Kicińska i Urszula Lipowska z klasy 1b. Obie dziewczynki pracowały pod opieką pani Beaty Barcikowskiej - Kmieć.                                                                      SERDECZNIE GRATULUJEMY! JESTEŚMY Z WAS DUMNI!