13-15.05.2019 - Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy 7 23.05.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców do 24.05.2019 - Wystawienie propozycji ocen rocznych do 7.06.2019 - Wystawienie ocen rocznych

 „MATEMATYCZNY CZAR PAR NA WESOŁO”

ROZSTRZYGNIĘTY!


10 kwietnia w naszej szkole po raz czwarty odbył się konkurs „Matematyczny Czar Par Na Wesoło” dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten cieszy się  ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Patronat nad konkursem jak co roku objął Starosta Powiatu Malborskiego Pan Mirosław Czapla, za co serdecznie dziękujemy. Celem konkursu było przekonanie dzieci, że matematyka może być przyjemna i zabawna, że poprzez tę naukę można  rozwijać zdolności i zainteresowania matematyczne, rozwijać myślenie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie, doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem, wdrażać uczniów do zespołowej i samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie dziewięciu szkół podstawowych z powiatu malborskiego. Każda szkoła mogła wytypować maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny, które zmagały się, między innymi z tangramami, dominem i krzyżówkami matematycznymi czy zadaniami logicznymi.
Jury w konkursie stanowili nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Nagrodzeni zostali wszyscy uczniowie zaś opiekunowie otrzymali podziękowania. 

A oto wyniki:

I miejsce – SP nr 8- Karol Grzegorzewski i Zosia Sączawa;

II miejsce – SP Stare Pole- Wojciech Goliński i Natan Durczak;
III miejsce – SP nr 8 – Dominik Smoliński i Zuzanna Dwulat

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!