12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Mikołajki

6 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły zorganizowali Mikołajki. Przebrani za elfy, aniołki, renifery z Mikołajem na czele ruszyli do klas. Zadawali uczniom pytania odnośnie Świąt Bożego Narodzenia i samej osoby, z którą związane było to święto. Na koniec można było zrobić sobie zdjęcie ze świąteczną brygadą. Jednak tego dnia nie próżnowaliśmy w atrakcjach. 6 grudnia odbył się także Dzień Świątecznego Swetra. Nasi uczniowe przyszli poprzebierani w różnorodne stroje. Niedługo wybranie zostaną osoby, które najlepiej świętowały z nami obie akcje. Wybór będzie na pewno trudny!