27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na terenie szkoły przypominam aktualny stan prawny w tym zakresie.

  1. Umowa ubezpieczenia NNW uczniów jest umową dobrowolną – może być zawarta jedynie z woli rodziców. Tylko rodzice mogą podjąć decyzję czy ubezpieczyć dziecko i jakiego wybrać ubezpieczyciela.
  2. Nie istnieją żadne przepisy oświatowe upoważniające dyrektora oraz inne organy szkoły (m.in. radę rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.
  3. Tylko rodzic może wyrazić zgodę na przekazanie ubezpieczycielowi danych osobowych dziecka.
  4. Nie ma możliwości prawnych, aby szkoła za pośrednictwem swoich pracowników lub organów, dokonywała zbiórki pieniędzy na pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci.

W związku z powyższym informuję Państwa, że od 1 września 2019 r. szkoła nie będzie zawierać w Państwa imieniu oraz pośredniczyć w zawieraniu przez Państwo umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej.

Aby ułatwić Państwu sfinalizowanie takiego ubezpieczenia, przed rozpoczęciem roku szkolnego na stronie szkoły pojawi się zakładka, w której umieszczone zostaną odnośniki do portali ubezpieczycieli, za pomocą których dokonać będzie można ubezpieczenia dziecka zdalnie przez Internet. Od Państwa woli zależeć będzie czy zawrzecie takie ubezpieczenie i jaką wybierzecie Państwo ofertę.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor szkoły