19.06.2019 - Zakończenie roku szkolnego - godzina 9:00

PASOWANIE NA UCZNIA KLAS 1    

Z chwilą wejścia w szkolne progi, uczniowie klas pierwszych tworzą z nami wielką szkolną rodzinę. Jedak to 4 października 2018r. dzieci zostały oficjalnie przyjęte w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku.
    Ceremonia pasowania na ucznia jest zawsze ważnym wydarzeniem w szkolnym kalendarzu imprez. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Pan Sławomir Kempa, wicedyrektor – Pani Kinga Walczak, rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców, a także starsi koledzy i koleżanki.
Pierwszoklasiści niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Zanim jednak to nastąpiło, musieli zaprezentować swoje talenty. W tym celu odwiedzili Królestwo Szkołolandii, w którym to czekały na nich przygotowane przez władców Królestwa zadania. Uczniowie poradzili sobie z nimi świetnie. Występy dzieci uświetniły piękne wiersze i piosenki. Rodzice, dumni ze swoich pociech, nagradzali je gromkimi brawami. Po występach, nastąpił długo oczekiwany moment.... Pan Dyrektor dokonał aktu pasowania. 
    Cała uroczystość została zwieńczona słodkim poczęstunkiem w postaci tortu. Gratulacjom i uściskom nie było końca, a młodzi artyści dumnie przechadzali się wśród nauczycieli, wychowawców, starszych kolegów i koleżanek wspólnie tworząc jedną wielką rodzinę Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku.