27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

„Pod Ojczystym Niebem” - Podium dla Jedynki!!!!!

                6 czerwca 2019r., odbyło się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie „Pod Ojczystym Niebem - edycja X”.

                Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, polegał na napisaniu wiersza, rymowanki lub opowiadania, związanego z tytułem konkursu.

Uczniowie naszej szkoły z klas 1 -2, wzięli w nim udział po raz drugi. Kolejny raz z powodzeniem!!! Okazało się, że wśród mnóstwa zgłoszeń to uczniowie naszej szkoły zostali laureatami miejsc na podium:

1. Gabriela Predygier 2a

2. Hanna Nadworna 1a

3. Patrycja Ruczynańska 1b

Wyróżnienia otrzymali: Hanna Chrobak, Milena Zgolak i Igor Żebrowski.

                Jesteśmy bardzo dumni z zaangażowania naszych uczniów i z radością przyjmujemy informacje o ich sukcesach!!

                Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję konkursu i zachęcamy do uczestnictwa! Laureatom, wyróżnionym oraz tym, którzy próbowali swoich sił, życzymy sukcesów!