11.11.2018 - Narodowe Święto Niepodległości 12.11.2018 - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 21-23.11.2018 - próbny egzamin ósmoklasisty 22.11.2018 – konsultacje dla rodziców 28-30.11.2018 - próbny egzamin gimnazjalny

Program "Dobry Start"

Wnioski w ramach programu "Dobry Start" tzw. 300+ można składać do 30 listopada 2018 roku. Wyprawka dla ucznia należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się w szkole do 20 roku życia. Wnioski można składać:

  1. Drogą elektroniczną za oomocą systemów teleinformatycznych tj. banki;
  2. W formie papierowej w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku, parter pokój nr 17: poniedziałek 8:00 - 14:00, wtorek 8:00 - 14:00, środa 9:00 - 17:00, czwartek 8:00 - 14:00, piątek 8:00 - 14:00;
  3. Drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackiego 74 82 - 200 Malbork;
  4. Składać w sekretariacie MOPS (pokój nr 12, piętro II) na ul. Słowackiego 74.