27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

ZAWIESZENIE STRAJKU PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

 

W dniu 27 kwietnia akcja strajkowa pracowników szkoły zostanie zawieszona do odwołania. Oznacza to, że od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. szkoła rozpoczyna normalne funkcjonowanie. Od tego dnia uczniowie roZpoczynają realizację wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Również w tym momencie rozpoczyna działalność świetlica i stołówka szkolna w zwykłych godzinach pracy.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana III Sobieskiego w Malborku