8.04.2019 - Planowane podjecie akcji strajkowej przez pracowników szkoły 10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny 15-17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty

STRAJK PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

 

Zgodnie z informacją, jaką otrzymałem, w dniu 8 kwietnia 2019 r. planowane jest rozpoczęcie akcji strajkowej pracowników naszej szkoły. W tym dniu ogromna większość pracowników naszej placówki planuje nie przystąpić do pracy.

Jeżeli dojdzie do strajku, oznaczać to będzie, że od poniedziałku 8 kwietnia nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zarówno te przewidziane w tygodniowym planie nauczania, jak i zajęcia pozalekcyjne. Również zawieszone zostanie funkcjonowanie świetlicy i stołówki szkolnej.

Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich rodziców, którzy mogą objąć opieką swoje dzieci, o nieprzysyłanie ich do szkoły w dniach strajku.

Oczywiście, zgodnie z prawem oświatowym, dyrektor szkoły zapewni opiekę nad uczniami, którzy mimo wszystko trafią do szkoły. Opiekę taką, prawdopodobnie, będę sprawował osobiście.

Dyżur pełniony będzie w świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.

Istnieje również realne niebezpieczeństwo, że z powodu strajku planowany na kwiecień egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty może się nie odbyć. Miejmy nadzieję, że do ich rozpoczęcia sytuacja ulegnie załagodzeniu.

O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę szkoły oraz za pośrednictwem aplikacji dziennika elektronicznego.

Niezbędne informacje o sytuacji szkół i przedszkoli na terenie miasta Malborka w trakcie strajku znajdują się na stronach Urzędu Miasta oraz portalu 82-200

Orgaznizowane będą również zajęcia dla dzieci w Malboeskim Centrum Kultury i Edukacji. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach tej instytucji.

Serdecznie Państwa przepraszam za problemy wynikłe ze strajku i pragnę Państwa prosić o wyrozumiałość i zrozumienie dla żądań pracowników oświaty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny (55 2722511) lub mailowy (sekretariat@g1.malbork.pl) z sekretariatem szkoły.

 

Z poważaniem

Sławomir Kempa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana III Sobieskiego w Malborku