27.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 3 z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych godzina 17:00 28.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 8 z dyrektorami szkół ponadpodstawowych godzina 17:00 28.03.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców, godzina 17:00

Szkolny konkurs z języka angielskiego „Mali odkrywcy”

12 marca 2018 r. dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego „Mali Odkrywcy”.

Do rywalizacji przystąpiło 20 uczestników chcących sprawdzić swoją wiedzę z języka obcego. Konkurs miał formę testu i obejmował zagadnienia  leksykalne oraz podstawowe zwroty.

Cel przyświecający organizatorom konkursu to zachęcenie uczniów do lepszego opanowania języka angielskiego oraz motywowanie ich do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego  „Mali odkrywcy”

I miejsce  - Tomasz Jażyna, kl. I a

II miejsce  - Magdalena Grzybek, kl. I b

III miejsce  - Franciszek Dorobek, kl. I b

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu:

p. Karolina Balcer-Marel, p. Agata Gucwa, p. Wiesława Skibicka