27.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 3 z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych godzina 17:00 28.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 8 z dyrektorami szkół ponadpodstawowych godzina 17:00 28.03.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców, godzina 17:00

Konkursy przedmiotowe – etapy szkolne

Wszystkie konkursy szkolne odbywają się o godzinie 14.00

 

Nazwa konkursu

Terminy Szkoła Podstawowa

Terminy Gimnazjum

Język polski

26.10.2018r.

23.11.2018r.

Język angielski

16.11.2018r.

16.11.2018r.

Język niemiecki

21.11.2018r.

 

Historia

22.10.2018r.

22.10.2018r.

Biologia

09.11.2018r.

07.11.2018r.

Geografia

19.10.2018r.

19.10.2018r.

Matematyka

14.11.2018r.

14.11.2018r.

Fizyka

08.11.2018r.

08.11.2018r.

Chemia

15.11.2018r.

15.11.2018r

Informatyka

22.11.2018r

19.11.2018r.