27.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 3 z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych godzina 17:00 28.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 8 z dyrektorami szkół ponadpodstawowych godzina 17:00 28.03.2019 - Zebrania i konsultacje dla rodziców, godzina 17:00

V MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FLYING COLOURS 2018”

15.03.2018 r. w naszej szkole odbyła się V Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego FLYING COLOURS  2018 dla uczniów klas VI szkół podstawowych z Malborka i okolic. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego z naszej szkoły: p. Agata Gucwa, p. Anna Puchalska i p. Tomasz Zych. 
W konkursie wzięło udział 12 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali  test, który sprawdzał ich umiejętności z zakresu słuchania, znajomości słownictwa i gramatyki oraz czytanie ze zrozumieniem.

W tym roku tiumfowała Szkoła Podstawowa nr 8 z Malborka - dwoje uczniów tej szkoły znalazło się w czołówce.

A oto laureaci konkursu:
I miejsce - Dominik Smoliński -  SP nr 8 w Malborku,

II miejsce –  Adrianna Grzybek -  SP nr 9 w Malborku

III miejsce – Ludwik Błach - SP nr 8 w Malborku

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrektora Gimnazjum Nr.1 oraz wydawnictwa Oxford i Macmillan.

Gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy w przyszłym roku.