27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VI MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FLYING COLOURS 2019”

28.03.2019 r. w naszej szkole odbyła się VI Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego FLYING COLOURS  2019 dla uczniów klas VI szkół podstawowych z Malborka i okolic. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego z naszej szkoły: p. Agata Gucwa, p. Anna Puchalska i p. Tomasz Zych.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali test, który sprawdzał ich umiejętności z zakresu znajomości słownictwa i gramatyki, funkcji językowych oraz czytanie ze zrozumieniem.

W tym roku jak i w ubiegłym tiumfowała Szkoła Podstawowa nr 8 z Malborka -  dwoje uczniów tej szkoły znalazło się w czołówce.

A oto laureaci konkursu:

I miejsce - Julia Kądziołka -  SP nr 8 w Malborku,

II miejsce –  Aleksy Słodownik -  SP nr 8 w Malborku

III miejsce – Wiktoria Matyka - SP nr 2 w Malborku

Laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wydawnictwa Oxford, Macmillan i Nowa Era.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłym roku.