12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

WARSZTATY W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W roku szkolnym 2019/2020, klasy 2A i 2B, podjęły współpracę z Biblioteką Pedagogiczną z Malborka. 22 i 23 października 2019 r., obie klasy wzięły udział, w zorganizowanych przez Dyrektor Biblioteki - Panią Agnieszkę Predygier, warsztatach „Słony Bałtyk”.

Na początku warsztatów dzieci wysłuchały prelekcji na temat rodzajów wód na świecie, dlaczego w Bałtyku jest sól.

Zwieńczeniem zajęć było, wykonanie przez uczniów ozdobnych butelek z kolorową solą. Paniom, z Biblioteki, dziękujemy za cierpliwość i ogromne zaangażowanie w przygotowanie zajęć. Liczymy, że podjęta współpraca będzie owocna dla obu stron.