27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Wizyta policjanta

Nasza placówka oprócz angażowania się w różnego rodzaju akcje, ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Szkoła duży nacisk kładzie na współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Dlatego też jak i w latach ubiegłych, tak i w tym roku szkolnym 26 września 2019r. Nasza Szkoła gościła w  swoich murach przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Celem wizyty było zaznajomienie uczniów klas I i II z przepisami ruchu drogowego oraz z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na drodze, a szczególnie w drodze do i ze szkoły. Promocja szeroko pojętego bezpieczeństwa, czy to na drodze, czy w kontaktach z nieznajomymi, czy też w sieci jest od wielu już lat stałym elementem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły wspieranych przez tutejszą Policję. Nie tylko Dyrekcja i nauczyciele cenią sobie tę współpracę, ale przede wszystkim Rodzice, jak i sami uczniowie, którzy to co roku niecierpliwie czekają na odwiedziny przedstawicieli KPP w Malborku. Zarówno w ramach obowiązkowych zajęć, jak i zajęć świetlicowych, uczniowie chętnie podejmują w swojej działalności tematykę bezpieczeństwa. Namacalnym tego dowodem są wytwory pracy uczniów nawiązujące do tematyki, które to Państwo mają okazję podziwiać na załączonych zdjęciach. Podczas spotkania uczniowie nabyli praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły. Mieli okazję porozmawiać o swoich doświadczeniach na drodze oraz o nurtujących je pytaniach. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania .