12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

ZA TRUD, ZA SERCE, ZA UŚMIECH - NAUCZYCIELOM DZIĘKUJEMY!

Za trud, za serce, za uśmiech - nauczycielom dziękujemy! - takie hasło towarzyszyło uroczyści obchodzonej w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku z okazji Święta Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2019 r.

W tym szczególnym dniu uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami, aby podziękować im za ich trud, okazane serce, cierpliwość oraz wkład w wychowanie i nauczanie. Wszystkim pracownikom szkoły z okazji ich święta swój występ dedykowali uczniowie klas drugich, trzecich i ósmej, których przygotowały panie: Danuta Grochecka, Marianna Stacharska, Mariola Wielgosz i Izabela Wojciechowska.  Na uroczystej akademii zebranych w auli szkolnej ugościli wierszem, piosenką i kwiatem - niespodzianką.

W tym roku Samorząd Uczniowski przyznał także wyróżniającym się pedagogom nagrody specjalne - „Belferki”.

Podziękowania do wszystkich pracowników oświaty skierowała także Przewodnicząca Rady Rodziców.