27.06 - 31.08.2020 r. - Ferie letnie 31.07.2020 r. - Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej

W poniedziałek, 20 maja odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Warsztaty dla klas pierwszych i drugich poprowadziła profesjonalna grupa ratowników z OSP.

Podczas tych dość nietypowych zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakim sprzętem posługuje się ratownik medyczny, do czego służą poszczególne elementy wyposażenia a przede wszystkim, jak umiejętnie udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Atrakcją dla uczniów był  aktywny udział w spotkaniu, podczas którego mogli nie tylko zadawać pytania, ale także kształcić praktyczne umiejętności wykonywania np. masażu serca (na fantomach), układania poszkodowanego w pozycji bocznej, bandażowania rany, unieruchamiania kończyny  itp.

Ratownicy wykazali się nie tylko ogromną wiedzą i doświadczeniem, ale również umiejętnością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Przekazywane przez nich treści były dostosowane do wieku dzieci, dzięki czemu żaden uczestnik tych lekcji nie mógł się nudzić.

Po zakończonych zajęciach nasi goście otrzymali dyplomy z podziękowaniem za przeprowadzenie ciekawych zajęć i uświadomienie jak istotne jest umiejętne  i bezinteresowne niesienie pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu.