8.04.2019 - Planowane podjecie akcji strajkowej przez pracowników szkoły 10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny 15-17.04.2019 - egzamin ósmoklasisty

Zajęcia teatralno-filmowe dla uczniów

Harmonogram zajęć:  

14.02.2019r. czas 8.00 – 14.00 (6g.)

wyjazd do teatru w Gdańsku – zwiedzamy teatr

15.02.2019 czas 8.00 – 13.00 (5g.)

wyjazd do teatru w Elblągu na spektakl „Premiera”

18.02. 2019r. czas 8.00 -13.00 (5g.)

warsztaty teatralne 3 godziny prowadzone przez aktora Piotra Boratyńskiego w teatrze w Elblągu

19.02. 2019r. czas 9.00 -13.00 (4g.)

Wyjazd do kina w Tczewie

 

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do Pani M.Stacharskiej lub to Pana T.Zych.