02.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - Duża Sala Gimnastyczna, godz. 9:00 05.09.2019 - Zebrania rodziców wszystkich oddziałów, godz.17.00

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

I. Cedler - Wilkocka

Zajęcia rewalidacyjne

wtorek

czwartek

13.50- 14.35

13.50-14.35

104

104

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

poniedziałek

13.50-14.35

104

Koło języka polskiego

wtorek

14.45-15.30

104

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

15.30-16.15

104

M. Glosa

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

wtorek

13.50-14.35

105

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

piątek

13.50-14.35

105

Koło matematyczne

wtorek

14.45-15.30

105

M. Gorczyńska

Zajęcia rewalidacyjne

środa

14.35-15.35

105

Zajęcia rewalidacyjne

środa

15.35-16.35

105

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

15.20-16.05

105

D. Grochecka

Zajęcia rewalidacyjne

wtorek

11.50-12.50

203

Zajęcia rewalidacyjne

piątek

11.50-12.50

04

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek

12.55-13.40

05

K. Kempa

Gimnastyka korekcyjna

piątek

11.50-12.35

04

E. Kozaczka

SKS

wtorek

14.35-15.30

DSG

K. Krakowiak

Koło chemiczne

środa

14.45-15.30

210

E. Opałka

Koło matematyczne

poniedziałek

13.50-14.35

304

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

wtorek

14.45-15.30

304

A. Piętka

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

poniedziałek

14.45-15.30

104

M. Polkowski

SKS

wtorek

14.45-15.30

DSG

K. Sawirska

Koło geograficzne

wtorek

14.45-15.30

208

M. Stacharska

Zajęcia teatralne

poniedziałek

15.30-17.00

303

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

poniedziałek

12.55-13.40

212

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

wtorek

14.45-15.30

212

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

14.45-15.30

212

M. Tyborska

Koło historyczne

poniedziałek

14.45-15.30

205

M. Wielgosz

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

wtorek

11.50-12.35

04

Zajęcia logopedyczne

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.50-13.20

12.40-13.25

11.50-14.15

11.50-12.35

11.50-12.35

111

04

111

111

111

I. Wojciechowska

Zespół wokalny

środa

16.30-18.00

204

E. Zimbał

Koło biologiczne

poniedziałek

14.45-15.30

210

P. Zimbał

Koło fizyczne

czwartek

14.45-15.30

110

T. Zych

Koło języka angielskiego

wtorek

14.35-15.30

302

M. Żołądecka

Koło języka polskiego

czwartek

13.50- 14.35

206

Zajęcia rewalidacyjne

środa

14.45-16.15

206

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

piątek

14.45-15.30

206

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

czwartek

14.45-15.30

206