27.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 3 z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych godzina 17:00 28.03.2019 - Spotkanie uczniów i rodziców klas 8 z dyrektorami szkół ponadpodstawowych godzina 17:00

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku utworzone zostaną następujące oddziały:

dwa oddziały klasy pierwszej

dwa oddziały klasy czwartej

dwa oddziały klasy siódmej

 

Jednocześnie informujemy, że można składać podania o przyjęcie do oddziałów już istniejących:

klasy drugiej (w roku szkolnym 2018/2019)

klasy piątej (w roku szkolnym 2018/2019)

klasy ósmej (w roku szkolnym 2018/2019)

Przyjęcie uczniów do istniejących już oddziałów jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2018

do 21.03.2018

do godz. 15.00

od 24.04.2018

do 27.04.2018

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

od 06.03.2018

do 23.03.2018

od 24.04.2018

do 30.04.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018

21.05.2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2018

do 19.04.2018

do godz. 15.00

od 21.05.2018

do 24.05.2018

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2018

do godz. 13.00

25.05.2018*

do godz. 13.00

* Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do 31.08.2018 r. w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego.

 

Dokumenty do pobrania: