24.10.-8.11.2020 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 4-8) 24.10.-8.11.2020 r. - Nauczanie zdalne (klasy 4-8) 30.10.2020 r. - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku

w roku szkolnym 2020/2021

Nazwisko i imię

Oddział

Funkcja

 Anna Szałach

1a

Członek

 Karolina Sosińska

1b

Sekretarz

 Marta Dorobek

2a

Członek

 Dorota Kocięda

2b

Członek

 Mirosław Żołądecki

3a

Członek

 Małgorzata Kotowska-Adamczewska

3b

Członek

 Emilia Sarnowska

4a

Członek

 Marta Dorobek

4b

Przewodnicząca

 Ewelina Dargiel

6a

Członek

 Karolina Zalewska

6b

Z-ca przewodniczącej

 Kamila Kopczyńska

7a

Członek

 Anna Jażyna

7b

Członek

 Ewa Marczuk-Kłosińska

7c

Członek

 Aleksandra Ciachorowska

8a

Członek

 Marcin Dziedzic

8b

Skarbnik

 


Do pobrania: